Geachte Docent

 

De wereld dringt overal in door. Door moderne communicatiemiddelen zijn we verbonden met alle plekken op aarde. We zien de opstanden in de Arabische wereld net zo makkelijk aan ons voorbijtrekken als het geweld dat in onze eigen straat voorkomt.

Het Vredesburo heeft een breed aanbod als het gaat om voorlichting op het gebied van gewelds- en Vredesvraagstukken. Op deze site bevinden zich een aantal specifieke projecten, maar er kan ook een project op maat gemaakt worden als het gaat om onderwerpen, die gerelateerd zijn aan:

Internationale betrekkingenkenjewereld

Conflictsituaties

Ontwikkelingsproblematiek

Geweldsvraagstukken in de Nederlandse samenleving

Geweldloos communiceren.
Op aanvraag zal het Vredesburo een voorstel doen voor de lesinhoud en desgewenst ook zorg dragen voor ondersteunend materiaal (dvd/leerlingbladen/websiteverwijzingen).

 

Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat we willen dat mensen met elkaar in gesprek gaan, argumenten uitwisselen en proberen te komen tot een eigen standpunt. Wij zien het als onze taak om het gesprek met elkaar aan te gaan en er zorg voor te dragen dat iedereen een stukje van de puzzel kan aan- en bijdragen